Rutynowe oszukiwanie niskopłlatnych pracowników

Z badań opartych na sondażach przeprowadzonych w Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago wynika, że pracownicy o niskich zarobkach są rutynowo oszukiwani przez swych pracodawców, którzy odmawiają wypłat za nadgodziny. 68% pracowników skarży się na stałe naruszanie przez pracodawców przepisów dotyczących zasad wynagradzania za pracę.

Na podstawie rozmów z 4,387 osobami zatrudnionymi w sektorach gospodarki, znanych z niskich zarobków, jak zakłady odzieżowe, opieka nad dziećmi, czy sklepy detaliczne ustalono, że przeciętny pracownik ze średnimi zarobkami $339 na tydzień w wyniku nieuczciwych manipulacji kierownictwa tracił 51 dolarów.
Autorów badań, przeprowadzonych przez University of California i City University of New York, najbardziej zdziwiło to, z jaką łatwością kierownictwo odwodziło pracowników od składania wniosków o „workerscompensation”. Tylko 8% osób, które doznały poważnych obrażeń w pracy skorzystało z tego ubezpieczenia, które zapewnia opiekę medyczną i utrzymanie w okresie rekonwalescencji.

Sytuację tę przypisano wyjątkowej brutalności pracodawcy, a także niekorzystnej sytuacji pracowników, na przykład nielegalnych imigrantów. „Nasze badania wskazują, że w zakładach o niskich płacach jest to fenomen szeroko rozpowszechniony”, mówi Nik Theodore, profesor urbanistyki na University of Illinois w Chicago.

Wśród pracowników, z którymi przeprowadzono rozmowy znalazło się 39% nielegalnych imigrantów, 31% legalnych imigrantów i 30% rodzimych Amerykanów. Okazało się również, że 26% robotników pracuje za niższą niż minimalna stawkę płac.

Zawiadomiona o wyni-kach badań sekretarz pracy Hilda L. Solis oświadczyła, że „nie ma wytłumaczenia na lekceważenie federalnych standardów pracy, szczególnie tych, które chronią osoby o najniższych zarobkach”. Powiadomiła autorów badań, że zatrudnia dodatkowe 250 osób do kontrolowania firm podejrzanych o naruszanie przepisów. (NYT – eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*