Prerzyden może wszystko

Waszyngton (WP) – W memorandum na temat prawnych barier w czasie militarnych przesłuchań prawnik Departamentu Sprawiedliwości, John C. Yoo, wdał się w rozważania typu: „Czy prezydent może dać polecenie wydłubania oka więźniowi? Czy może go oblać żrącym kwasem, obciąć nos, ucho, usta, język lub kończynę?” Powyższe metody wspomniane są w amerykańskim prawie zabraniającym okaleczania więźniów. Yoo poświęcił im wiele czasu, rozważając pytanie, jak pozbyć się ograniczeń w podejściu do więźniów podejrzanych o terroryzm, a zatrzymanych przez władze USA. Doszedł do wniosku, że specyficzne zakazy uzależnione są od okoliczności, jak również od tego, która z części ciała jest wymieniona w wyżej wspomnianym prawie.
Żaden zakaz – podkreślił Yoo – nie liczy się w czasie wojny, ponieważ federalne prawo zakazujące bicia, okaleczania i innych brutalnych metod przesłuchań ustępuje wobec życzeń prezydenta z najwyższym autorytetem naczelnego dowódcy sił zbrojnych.

Spokojna dyskusja na te-mat okaleczania ludzi jest jedną z serii graficznych rozdziałów w liczącym 81 stron memorandum przygotowanym przez Yoo, który ujawniono ostatniego weekendu. Nie przypuszcza się, by te drastyczne metody były kiedykolwiek stosowane wobec więźniów. Zresztą Departament Sprawiedliwości odciął się od tego dokumentu 9 miesięcy od chwili, gdy ujrzał światło dzienne.

Yoo rozważał również możliwość stosowania środków pozbawiających więźniów siły woli i zmieniających charakter. Według niego taktyka interrogacyjna nie może być postrzegana jako tortura, jeśli w jej rezultacie nie doszło do zgonu, uszkodzenia organu lub poważnego osłabienia funkcji organizmu.
Obecnie profesor prawa na University of California w Berkeley, John Yoo, odrzuca również IV i V poprawkę do Konstytucji, argumentując, że ochrona przeciw nieuzasadnionym rewizjom i konfiskatom oraz gwarancje procesu sądowego w czasie wojny nie mają znaczenia.

Pisemne opinie Office of Legal Counsel są traktowane w rządzie jak prawo, ponieważ personel tego biura interpretuje znaczenie konstytucyjnego i ustawowego języka. Memorandum Johna Yoo z 2003 roku spotkało się z ostrą krytyką prawników, organizacji praw człowieka i ekspertów prawa militarnego. Stwierdzono, że nie ma racji w sprawach dotyczących konstytucji i zapuścił się zbyt daleko autoryzując wyjątkowo brutalne metody śledcze.

Dokument przygotowany przez Johna Yoo służył jako obowiązująca opinia prawna do grudnia 2003 roku, kiedy szef Office of Legal Counsel, Jack Goldsmith, zwrócił się do Departamentu Obrony, by całlkowicie ignorował zawarte w nim analizy. W wydanej w 2007 roku książce pt. „The Terror Presidency”, Goldsmith, obecnie profesor prawa na Harvardzie, potępił memorandum przyznające prezydentowi nadzwyczajne uprawnienia. (eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*