Poprawa gosodarcza

Rządowa próba poprawienia sytuacji gospodarczej z pomocą setek miliardów dolarów zdaje się pomagać krajowi w wychodzeniu z recesji.

Wśród ekonomistów nie ma zgody co do tego, który z kosztownych programów jest najbardziej skuteczny. Niektórzy twierdzą, że wykupienie zadłużeń skarbu, toksycznych pożyczek hipotecznych i banków, którym groził upadek, odniosło większy skutek niż $787-miliardowy pakiet bodźców gospodarczych.
Zaobserwowano sygnały świadczące o poprawie ekonomicznej. Wielu ekspertów uważa, że najgorsze jest już za nami, o czym świadczą silniejsze od spodziewanych wskaźniki ekonomiczne.

Po raz pierwszy od roku, w sierpniu, zanotowano wzrost produkcji fabrycznej.
„W tym szaleństwie jest metoda. Wychodzimy z recesji”, mówi Brian Bethune, szef finansowy w IHS Global Insight. Znaczna część bodźców zaczyna być dopiero odczuwana. Ich wpływ poznamy lepiej później tego roku lub na początku 2010, kiedy rząd uwolni więcej przyrzeczonych pieniędzy.

Ekonomiści nie wątpią, że pomoc rządowa przyczyniła się do poprawy gospodarki. Załamanie byłoby znacznie gorsze bez interwencji rządu. Wydatki z programu stymulacji gospodarczej w trzecim kwartale zwiększą wzrost ekonomiczny o 2 do 3 procent.

Goldman Sachs & Co. przewiduje wzrost o 3.3% i dodaje, że bez pakietu stymulacyjnego równałby się zeru.

Dave Anderson z Honeywell International Inc. wyjaśnia, że pakiet stymulacyjny na początku zamroził działalność gospodarczą, ponieważ firmy kalkulowały, jakie mogą odnieść korzyści z rządowego programu. W drugiej połowie roku aktywność biznesu wzrosła.

Opinie różnią się co do tego, który z programów wywarł największy wpływ na poprawę. „Nie sądzę, by bodźce były tak efektywne, jak ludzie mówią. Większą rolę przypisuję rządowym testom banków, co podniosło zaufanie do Wall Street, przyczyniło się do wzrostu kapitału banków i pozwoliło im na wznowienie pożyczek”, mówi Joseph LaVorgna, główny ekonomista z Deutsche Bank Securities Inc.

Inni przypisują poprawę takim programom, jak $8-tysięczny kredyt podatkowy dla osób, które po raz pierwszy kupiły dom. Fakt ten zwiększył ruch na rynku realnościowym. Z kolei program „cash for clunkers”, który zachęcił ludzi do wymiany starych samochodów na nowe, podniósł sprzedaż i w pewnym stopniu produkcję pojazdów.

Pozostaje tylko pytanie:czy nie jest to tylko chwilowa poprawa, która może się skończyć po upływie programów? (WSJ – eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*