O zatrudnienie weteranów

Prezydent Barack Obama zwrócił się do Kongresu o zatwierdzenie inicjatywy przyjścia z pomocą w znalezieniu pracy ponad milionowi bezrobotnych weteranów, w tym 260 tysiącom młodych ludzi, którzy wstąpili do wojska po terrorystycznym ataku na USA.

 

Powolna gospodarka jest prawdziwą przeszkodą dla byłych żołnierzy, usiłujących znaleźć zatrudnienie na cywilnym rynku pracy.

 

Obama proponuje kredyty podatkowe na lata 2012-2013 za zatrudnienie weterana. Firma może otrzymać $2,400 kredytu, a nawet $4,800, jeśli przyjmie weterana pozostającego bez pracy dłużej niż 6 miesięcy.

 

Biały Dom zabiega o przedłużenie na 2 lata kredytu podatkowego w ramach programu „Wounded Warriors” dla kompanii, które zatrudnią weteranów niepełnosprawnych z powodu ran poniesionych na wojnie. I ponownie, za przyjęcie osoby przebywającej na bezrobociu dłużej niż 6 miesięcy, kredyt wzrośnie z $4.800 do $9,600.

 

Administracja przedstawi Kongresowi powyższy plan zaraz po powrocie ustawodawców na powakacyjną sesję we wrześniu. Koszt tego planu szacuje się na $120 milionów.

 

Prezydent zaapelował do prywatnych kompanii o zatrudnienie lub wyszkolenie przynajmniej 100 tysięcy weteranów do końca 2013 roku. Niektóre kompanie już wyraziły zgodę na udział w tym programie.

 

(HP – eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*