Każdy ma prawo do broni palnej

Waszyngton (AP) – Sąd Najwyższy orzekł, że Amerykanom przysługuje konstytucyjne prawo do trzymania broni w domu w celu samoobrony.

Większością głosów 5 do 4 sąd zniósł obowiązujący od 32 lat zakaz posiadania broni w Dystrykcie Columbia.

Po raz pierwszy od ratyfikacji II Poprawki w 1791 roku sąd ostatecznie zinterpretował jej intencje.

„Prawo dobrze regulowanej milicji, potrzebnej do ochrony bezpieczeństwa wolnego stanu, prawo ludzi do posiadania broni nie powinno być naruszane”, brzmi II Poprawka.

Głównym zadaniem sędziów było ustalenie czy poprawka chroni prawo osoby indywidualnej do posiadania broni bez względu na okoliczności, czy też prawo to jest w jakiś sposób powiązane ze służbą w stanowej milicji.
Sędzia Antonin Scalia uzasadnił prawo do noszenia broni względami historycznymi, istniejącymi przed i po przyjęciu poprawki. Sąd odrzucił obowiązujące w stolicy USA przepisy, wymagające, by broń palna była wyposażona w zamek na cynglu lub nie była złożona. Utrzymano zasady wydawania pozwoleń na broń.

Wayne LaPierre, wiceprezes National Rifle Association z zadwoleniem przyjął decyzję sądu. Uważa, że „krok po kroku rozpocznie proces przywracania wolności Ame-rykanom w każdym zakątku kraju, wszędzie tam, gdzie pozbawiono ich tego prawa”.

W oparciu o decyzję Sądu Najwyższego NRA już wniosła do sądów w San Francisco, Chicago i kilku przedmieść wnioski o zniesienie lokalnych przepisów ograniczających prawo do posiadania broni. (eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*