$162 mld na wojnę

Waszyngton (AP) – Finałowa wersja ustawy przyznającej fundusze na wojnę zostanie przedstawiona jeszcze w tym tygodniu po głosowaniu w Senacie i usunięciu punktów spornych zawartych w propozycji Izby Reprezentantów, która większością 268 wobec 155 przeciw zatwierdziła ustawę w ub. czwartek.
Spośród reprezentantów Illinois za ustawą opowiedział się republikanin kongr. Johnson i demokrata kongr. Emanuel. Przeciw głosowali: kongr. Davis, Jackson i Schakowsky.


Wśród najważniejszych punktów ustawy wymienia się $162 miliardy na operacje wojenne w Afganistanie i Iraku, wystarczająco dużo na pokrycie wojennych wydatków do połowy 2009 roku. Najbardziej uderza to, że pieniądze przyznano bez żadnych ograniczeń i bez klauzuli zobowiązującej do wycofania wojsk. W tym zakresie prez. Bush dostał wolną rękę.

W zamian republikanie zgodzili się na wyasygnowanie $63 miliardów na GI Bill – świadczenia dla żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę po 11 września 2001 roku. Przyznano pieniądze na naukę na stanowych uczelniach, stypendia na mieszkania oraz $1,000 rocznie na podręczniki i pomoce naukowe. Pełne świadczenia mają przysługiwać tym, którzy służyli w wojsku 3 lata. Za krótszą służbę można otrzymać od 40 do 90% świadczeń. Niewykorzystane świadczenia weteran może przekazać na członka swojej rodziny.

Na przedłużenie świadczeń dla bezrobotnych o dodatkowe 13 tygodni przeznaczono na najbliższe 2 lata $12.5 miliarda.

$2.7 mld. przyznano na pomoc dla powodzian z Midwestu.
Na pomoc krajową i zagraniczną przeznaczono $10.1 mld, w tym: $1.9 mld na żywność dla zagranicy; $465 mln dla Meksyku na walkę ze szmuglem narkotyków; $5.8 mld na naprawę wałów ochronnych i odbudowę Luizjany; $4.6 mld na budowę bazy militarnej; $400 mln na badania medyczne i w dziedzinie energetyki oraz $210 mln na pokrycie kosztów spisu ludności w 2010 roku. (eg)

Categories: Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*