Uwaga studenci! Szansa na stypendium

Uwaga studenci! Szansa na stypendium

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia) w Chicago zachęca studentów kierunków nauczycielskich i innych kierunków do udziału w konkursie na wypracowanie. Najlepsze prace będą nagrodzone. Zwycięzcy mogą dowolnie dysponować stypendiami.

fot. Images of Money/Flickr

fot. Images of Money/Flickr

W kolejnym konkursie Rady Nauczycieli Polonijnych, najstarszej w Illinois edukacyjnej organizacji charytatywnej, mogą wziąć udział studenci trzeciego i czwartego roku kierunków nauczycielskich, a także studenci innych kierunków studiów dyplomowych i podyplomowych (magisterskich, doktoranckich), dla których również są dostępne stypendia dzięki hojności darczyńców współpracujących z RNP (CEP).

Oto lista stypendiów:

• Stanislawa Plichta Award – 1000 dol.

• LJ Investments Award – 1000 dol.

• Vanessa Przybyło Kołpak – 500 dol.

• Sister M. Edward Gira, C.R. Award – 500 dol.

• Blessed Sister Celina Borzęcka, C.R. Award – 500 dol.

• Marlene Wilczynski Gill Award – 500 dol.

Stypendia zostaną wręczone zwycięzcom w czasie uroczystych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego na Northeastern Illinois University w Chicago w piątek 8 listopada 2013 roku. (Stypendia nie są wysyłane na uczelnię).

Warunki uzyskania stypendium:

1. Napisanie eseju (wypracowania) po angielsku na temat:

”What does Being a Polish-American Mean to Me?”

• esej ma zawierać od 1000 do 1500 słów,

• esej musi być napisany na maszynie, na arkuszu o wymiarach 8.5” x 11”,

• musi być zachowany podwójny odstęp,

• karta tytułowa ma zawierać tytuł eseju i pseudonim kandydata,

• właściwe imię i nazwisko kandydata, pseudonim, adres, telefon, e-mail adres, nazwę uczelni, rok i kierunek studiow należy podać na kartce o wymiarach 3” x 5” i umieścić w zaklejonej kopercie.

2. Kandydaci ubiegający się o stypendium nauczycielskie RNP muszą być studentami trzeciego i czwartego roku akredytowanych uczelni w Illinois, przygotowujących do zawodu nauczyciela.

3. Kandydaci muszą być polskiego pochodzenia oraz posiadać prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych lub obywatelstwo.

4. Kandydaci ubiegający się o stypendia Stanisławy Plichty i LJ Investment mogą być obywatelami polskimi.

5. Finaliści mogą zostać poproszeni o rozmowę z komisją stypendialną w umówionym terminie oraz muszą przedstawić zaświadczenie o średniej ocen (oficjalny transcript). Wymagane minimum to: 3,0-4,0 G.P.A.

Termin nadsyłania esejów upływa 31 października 2013 roku.

Prace pisemne należy nadsyłać na adres:

CEP Scholarship Committee

c/o Czeslawa Kolak

6948 North Medford Ave.

Chicago, Illinois 60646

Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Rada Nauczycieli Polonijnych zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac. Laureaci poprzednich konkursów RNP nie mogą brać udziału w bieżącej edycji konkursu.

(ao)

Categories: Ameryka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*