Stopy proc. w USA bez zmian; Fed ocenia, że inflacja zbliżyła się do celu

Stopy proc. w USA bez zmian; Fed ocenia, że inflacja zbliżyła się do celu

Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 1,50-1,75 proc. – podano w komunikacie. Fed ocenia, że inflacja zbliżyła się do 2-proc. celu i w średnim terminie poruszać się będzie jego okolicach.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

„Oczekuje się, że inflacja w ujęciu 12-miesięcznym będzie poruszała się blisko symetrycznego 2-proc. celu w średnim terminie” – napisano w komunikacie.

Poprzednio wskazywano, iż inflacja „wzrośnie w nadchodzących miesiącach i ustabilizuje się wokół 2-proc. celu w średnim terminie”.

Fed uważa, że w ujęciu rocznym zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii „zbliżyły się do 2-proc.”

Poprzednio bankierzy uważali, iż dynamika cen „nadal pozostaje poniżej poziomu 2 proc.”

W majowym komunikacie wskazano natomiast, iż rynkowe miary „pozostają niskie”. Wykreślono tym samym stwierdzenie, iż miary te „wzrosły w ostatnich miesiącach”. Utrzymano ocenę, iż „ankietowe miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają bez większych zmian”.

Z majowego komunikatu wypadło stwierdzenie, iż „Fed uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej” oraz iż „perspektywy dla gospodarki w ostatnich miesiącach poprawiły się”.

Wskazano, że „ryzyka dla perspektyw są zasadniczo zbilansowane”. Poprzednio ocena ta odnosiła się do „krótkoterminowych” czynników ryzyka.

Preferowana przez Fed miara inflacji – bazowy deflator spożycia prywatnego (PCE) – wzrósł w marcu do 1,9 proc. rdr. z 1,6 proc. To najwyższy odczyt od początku 2017 r. Wg marcowych prognoz Fed bazowy PCE miał osiągnąć taką dynamikę rdr dopiero na koniec bieżącego roku. Zasadniczy PCE wzrósł w III do 2,0 proc. To dopiero trzeci odczyt na poziomie co najmniej 2,0 proc. od kwietnia 2012 r. (PAP Biznes)

fot.PublicDomainPictures/pixabay.com

Categories: Ameryka, Gospodarka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*