Papież apeluje w ONZ o porozumienie klimatyczne i zapobieganie wojnom

fot.Justin Lane/EPA

fot.Justin Lane/EPA

Papież Franciszek występując w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał światowych przywódców do zawarcia „skutecznego” porozumienia ws. klimatu, do walki z wykluczeniem społecznym i do przeciwdziałania konfliktom zbrojnym i handlowi narkotykami.

Przemówienie, wygłoszone w 70. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, papież rozpoczął jednak od apelu o reformę tej instytucji, tak by zapewnić „prawdziwe i realne wpływy” różnych państw na proces decyzyjny.

Wyraził przekonanie, że zmian wymaga Rada Bezpieczeństwa ONZ, a także „międzynarodowe agencje finansowe i inne grupy powołane do zajmowania się kryzysem ekonomicznym”, tak aby ograniczyć obecne „nadużycia czy lichwę”, zwłaszcza wobec państw najuboższych i rozwijających się. Jak wskazał, instytucje finansowe muszą czuwać nad tym, aby zapewnić zrównoważony rozwój państw i nie dopuścić do ich „duszącej uległości wobec systemów kredytów, które – dalekie od krzewienia rozwoju – podporządkowują ludność mechanizmom jeszcze większego ubóstwa, wykluczenia i zależności”.

Zgodnie z oczekiwaniami Franciszek nawiązał do swej ekologicznej encykliki „Laudato si'” i zaapelował o ochronę przyrody oraz o walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Te zjawiska – wyjaśnił – są silnie powiązane, gdyż to najuboższe społeczeństwa najmocniej odczuwają negatywne konsekwencje zmian klimatu.

fot.Andrew Gombert/EPA

fot.Andrew Gombert/EPA

Papież, który już wcześniej nie stronił od krytyki chciwości i nieograniczonego kapitalizmu, potępił „nadużywanie i niszczenie środowiska” przez ludzi dążących do bogactwa. „W efekcie samolubne i bezgraniczne pragnienie władzy i materialnego dobrobytu prowadzi zarówno do nadużycia dostępnych zasobów, jak i wykluczenia słabych i pokrzywdzonych” – mówił Franciszek.

„Musimy uznać, że istnieje prawo do środowiska”, gdyż (…) „każda natura ludzka jest częścią środowiska”, a „wszelka szkoda uczyniona środowisku jest szkodą wyrządzoną ludzkości” – podkreślił.

W tym kontekście wyraził nadzieję, że zaplanowana na koniec roku konferencja w Paryżu dotycząca walki ze zmianami klimatu (tzw. COP21) doprowadzi do „skutecznych porozumień”. A także że sukcesem zakończy się rozpoczynający się w piątek szczyt ONZ ws. nowej Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

„Nasz świat wymaga od wszystkich przywódców skutecznej woli (…) oraz konkretnych kroków, by chronić środowisko i położyć kres, tak szybko jak się da, zjawisku społecznego i ekonomicznego wykluczenia, z jego zgubnymi konsekwencjami, jak handel ludźmi i narządami ludzkimi, wykorzystanie seksualne chłopców i dziewczynek, niewolnicza praca, w tym prostytucja, handel bronią i narkotykami, terroryzm i międzynarodowa zorganizowana przestępczość” – wskazał papież.

Jednocześnie podkreślił, że ochrona środowiska i walka z wykluczeniem, które mają zapewnić każdemu mieszkańcowi planety wolność i godne życie, wymagają „naturalnego rozróżnienia między kobietą i mężczyzną” oraz „absolutnego poszanowania życia we wszystkich jego etapach i wymiarach”, czyli od poczęcia.

Nawiązując do sytuacji międzynarodowej, papież potępił wojny jako „zaprzeczenie wszelkich praw”. Przypomniał, że podstawowym celem podpisanej 70 lat temu Karty Narodów Zjednoczonych było zapewnienie pokoju i pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez stworzenie międzynarodowych norm. Ale – jak ocenił – doświadczenia tych siedmiu dekad, a zwłaszcza ostatnich 15 lat nowego tysiąclecia pokazują „nieskuteczność” w pełnym wdrażaniu tych norm.

Franciszek potępił też „rozpowszechnienie broni, zwłaszcza masowego rażenia, jak broń nuklearna”, oceniając, że jest to zaprzeczenie Karty Narodów Zjednoczonych. „Etyka i prawo oparte na zagrożeniu wzajemnym zniszczeniem” – kontynuował – są „afrontem” dla ONZ i doprowadziłyby do powstania „Narodów Zjednoczonych w strachu i zniszczeniu”.

fot.Andrew Gombert/EPA

fot.Andrew Gombert/EPA

W tym kontekście pochwalił osiągnięte w lipcu porozumienie światowych mocarstw z Teheranem dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Ocenił, że jest ono „dowodem potencjału politycznej dobrej woli i prawa”. „Mam nadzieję, że ta umowa będzie trwała i skuteczna” – powiedział. Zastrzegł jednak, że nie brakuje przykładów braku współpracy i koordynacji między członkami wspólnoty międzynarodowej, czego przejawem są interwencje zbrojne i polityczne.

„Muszę ponowić moje powtarzane apele dotyczące bolesnej sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i innych krajach afrykańskich, gdzie chrześcijanie, wraz z innymi grupami kulturowymi i etnicznymi, a nawet członkami większości religijnej, którzy nie chcą ulec nienawiści i szaleństwu, musieli być świadkami zniszczenia ich miejsc kultu, kulturowego i religijnego dziedzictwa, ich domów i własności” – powiedział papież.

„Ta rzeczywistość powinna stanowić poważne wezwanie do rachunku sumienia ze strony tych, którzy odpowiadają za sprawy międzynarodowe” – dodał. Powtórzył apel z ubiegłorocznego listu do sekretarza generalnego ONZ o dołożenie wszelkich starań, by przerwać systematyczną przemoc wobec mniejszości etnicznych i religijnych i by chronić niewinną ludność.

Czyniąc aluzję do sytuacji w Ameryce Łacińskiej, papież Argentyńczyk potępił też handel narkotykami; jest on – jak wyjaśnił – przyczyną konfliktów, które „w milczący sposób zakładają śmierć milionów ludzi”.

„Handlowi narkotykami z jego natury towarzyszy handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, handel bronią, wyzysk dzieci i inne formy zepsucia – powiedział. – Zepsucie to przeniknęło na różne poziomy życia społecznego, politycznego, wojskowego, religijnego i artystycznego, tworząc w wielu przypadkach strukturę równoległą, która zagraża wiarygodności naszych instytucji”.

Inga Czerny i Sylwia Wysocka (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Ameryka, Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*