Dzieci z klasy średniej w większości bez licencjatu

Wheaton College fot.Wikipedia

Wheaton College fot.Wikipedia

Ponad połowa dzieci z rodzin z klasy średniej, która zaczyna naukę w college’u, nie uzyskuje dyplomu licencjata (ang. bachelor).

Według danych Departamentu Edukacji tylko 40 proc. początkujących studentów college’ów z 2004 roku, których rodzice zarabiali od 46 do 99 tys. dol. rocznie, uzyskało dyplom licencjata do 2012 roku. Dla porównania odsetek ten dla najbogatszych wynosił 63 proc. oraz 20 proc. dla dzieci osób o niskich dochodach.

Lepiej jest w przypadku studentów z klasy średniej na studiach dziennych – spośród nich 63 proc. uzyskało dyplom licencjata. Studenci mogą też uzyskać inne dyplomy, jak associate degree, które też podnoszą statystykę – również do 62 procent.

Przyczyna tego zjawiska nie jest do końca znana. Wiele wysiłku wkłada się w pomoc dzieciom z rodzin o niskich dochodach, ale niewiele badań dotyczy ścieżki kariery tych z klasy średniej. Około jedna trzecia osób z klasy średniej, które rzuciły college, podaje za przyczynę względy finansowe – jednak ten ułamek przedstawia się podobnie we wszystkich klasach społecznych.

Niski odsetek absolwentów znacząco wpływa na zdolność młodych dorosłych do utrzymania się w klasie średniej lub wspięcia się o kilka szczebli wyżej od rodziców na drabinie społecznej. Kiedyś dyplom college’u był przepustką do klasy średniej, dziś jest koniecznością, by w niej pozostać.

Szacuje się, że osoba z dyplomem licencjata zarobi w swoim życiu średnio 2,3 mln dolarów. To o 600 tys. dol. więcej niż osoba z associate degree i o 800 tys. dol. więcej niż osoba, która nie ukończyła szkoły i nie ma w ogóle dyplomu.

(as)

Categories: Ameryka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*