Chicago własnością Kazimierza Pułaskiego? Miasto zbudowano na ziemi podarowanej generałowi

Chicago własnością Kazimierza Pułaskiego? Miasto zbudowano na ziemi podarowanej generałowi

Wokół polsko-amerykańskiego bohatera Kazimierza Pułaskiego krążą legendy podsycane brakiem dowodów dotyczących zarówno jego urodzin, jak i śmierci. Historycy i naukowcy nie potrafili ustalić, gdzie i kiedy urodził się przyszły generał. Jedne zapisy świadczyły, że przyszedł na świat w Warszawie i z racji słabego zdrowia został ochrzczony w rodzinnym domu, inne – że chrzest miał miejsce w majątku rodzinnym w Warce. Do tej pory nie ma zgodności także co do tego, gdzie spoczęły zwłoki śmiertelnie rannego pod Savannah generała, którego za zasługi w wojnie o niepodległość nagrodzono 450 akrami ziemi, na której powstało Chicago.  

fot.Doug/Flickr/Wikipedia

fot.Doug/Flickr/Wikipedia

Prezes Instytutu Genealogii – Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki za słuszne uważa ustalenia księdza dr. Stanisława Makarewicza, który na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1996−1997 wykazał, że Pułaski urodził się 6 marca 1745 roku w Warszawie, a nie jak wcześniej sądzono 3 kwietnia 1747 roku w rodzinnym majątku w Warce.

Jeśli chodzi o miejsce spoczynku generała, to także istnieją różne wersje. Według pierwszej, postrzelonego 9 października 1779 roku pod Savannah generała doprowadzono na pokład brygu „Vasp”, który miał przewieźć go do szpitala w Charleston. Pułaski zmarł najprawdopodobniej tego samego dnia. Z powodu szybkiego rozkładu ciała pochowano go w morzu w pobliżu wyspy św. Heleny. Taki przebieg wydarzeń potwierdzili naoczni świadkowie, w tym towarzysz broni Pułaskiego kapitan Paweł Bentalou. Natomiast z zapisków Williama P. Bowena z 1855 roku wynika, że jego babka i ciotka obserwowały pogrzeb Pułaskiego w nieoznaczonym grobie na plantacji Greenwich, a kapitan „Vaspa” utrzymywał, że ciało zabrano łodzią na wyspę św. Heleny i tam złożono je pod dużym drzewem. Gdzie rosło? Nie wiadomo.

Gdzie spoczął generał Pułaski?

Niepewność przyczyniła się do wszczęcia poszukiwań zwłok bohatera, prowadzonych jeszcze w latach 90. XX wieku. I tu znów doszło do nieporozumień.

W 1853 roku, gdy w Savannah podjęto decyzję o budowie pomnika Pułaskiego, zaczęto przeszukiwać plantację w Greenwich, gdzie rzeczywiście znajdował się grób młodego legionisty. Pośpiesznie uznano, że są to prochy generała. Skrzynkę z prochami wbudowano w cokół przyszłego pomnika. Blisko 150 lat później, przy okazji remontu pomnika, postanowiono upewnić się, że spoczywające tam szczątki rzeczywiście należą do generała. Zapadła decyzja o zbadaniu materiału genetycznego. Ekshumacja zwłok Teresy Witowskiej, krewnej Pułaskiego w linii prostej, we wsi Promna w grójeckim dała negatywne wyniki. Zagadki nie rozwiązano, a mimo to niektórzy badacze utrzymują, że cokół w Savannah faktycznie zawiera prochy polsko-amerykańskiego bohatera, na co wskazują ślady kontuzji i urazów, jakie odniósł w życiu wypełnionym walkami.

Pułaski kobietą?

Wówczas padło także podejrzenie, że Pułaski mógł być kobietą, o czym rzekomo miał świadczyć kształt czaszki i ogólny zarys sylwetki. Zwolennicy tej teorii posunęli się nawet do wysunięcia przypuszczeń, że Kazimierz urodził się „z biologiczną i seksualną dwuznacznością”, co skłoniło rodziców do „przydzielenia” dziecku płci męskiej, by nie dopuścić do zachwiania dziedzicznych praw rodu do ziemi. Pochopne wnioski wywodzą się z niewiedzy amerykańskich badaczy, przekonanych, że państwo Pułascy mieli same córki, w związku z czym znaczna część rodzinnego majątku przeszłaby na własność ich mężów. Gdyby zadali sobie trud zapoznania się z historią rodziny, dowiedzieliby się, że Kazimierz miał siedem sióstr, ale również trzech braci. Zatem podejmowanie tak drastycznych decyzji, jak ukrywanie płci dziecka, nie miałoby sensu.

Testament

Z ciekawszych, a mniej znanych, epizodów z życia bohatera obojga narodów należy zawarcie braterskiego „kontraktu testamentowego” o którym rozmawialiśmy z prezesem Instytutu Genealogii Andrzejem Rola-Stężyckim. Otóż Pułaski miał przyjaciela Kazimierza Stanisława Kozłowskiego. Z nim też zawarł porozumienie, że w razie śmierci jednego z nich cały majątek przechodzi na własność drugiego. Jak wszystko w życiu generała, tak i ta sprawa nie jest do końca jasna. Nie ma pewności, jak i gdzie w 1776 roku doszło do podpisania kontraktu sporządzonego przez prefekta Augustyna Bogarki, dowódcy straży naczelnej siły zbrojnej w powiecie brzesko-kujawskim. Już samo stanowisko Bogarki budzi zastrzeżenia, ponieważ stanowisko perfekta wprowadzono w Polsce dopiero po wojnach napoleońskich.

Rola-Stężycki zwraca uwagę, że w tym czasie Pułaski znajdował się w więzieniu w Marsylii. Jako uczestnik porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego został skazany na karę śmierci i nie mógł powrócić do kraju. Zatem dokument wystawiony na polecenie obu zainteresowanych mógł być sfabrykowany, chyba że Bogatko urzędował w tym czasie we Francji.

Testament ten został odkryty przez amerykańskiego korespondenta „Wieczoru Warszawy” w waszyngtońskim archiwum. Treść testamentu znał także Antoni Gradek, komisarz miasta Perth Amboy, który przed II wojną światową w imieniu spadkobierców Kazimierza Stanisława Kozłowskiego próbował odzyskać spadek.

Pułaski i Kozłowski za zasługi wojenne otrzymali po 450 akrów ziemi na obszarze, na którym później wybudowano Chicago i prawdopodobnie Filadelfię

Darowizna za wojenne zasługi 

Zgodnie z umową majątek wcześniej zmarłego generała Pułaskiego przeszedł na własność Kozłowskiego. Jego wartość oszacowano na 84 mln dolarów. Prezes Instytutu Genealogii wyjaśnia, że w jego skład wchodzi amerykańska darowizna dla bohaterów rewolucji, majątek osobisty i odsetki od tych kwot za ponad 200 lat.

Rola-Stężycki twierdzi, że Pułaski i Kozłowski za zasługi wojenne otrzymali po 450 akrów ziemi na obszarze, na którym później wybudowano Chicago i prawdopodobnie Filadelfię. Za tę ziemię nikt nigdy spadkobiercom nie zapłacił. Dziś jej wartość byłaby liczona na setki miliardów dolarów, a nawet więcej.

Stacja "Pulaski" Różowej Linii kolejki CTA w Chicago. Portret Pułaskiego niezidentyfikowanego autora z kolekcji Muzeum w Savannah fot.Zol87/Marcin K./Wikipedia

Stacja „Pulaski” Różowej Linii kolejki CTA w Chicago. Portret Pułaskiego niezidentyfikowanego autora z kolekcji Muzeum w Savannah fot.Zol87/Marcin K./Wikipedia

Próby odzyskania spadku

Reprezentujący interesy rodziny Kozłowskich Antoni Gradek po latach starań dotarł ostatecznie do Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie sprawa została rozstrzygnięta na korzyść spadkobierców. Jednak wybuch wojny przekreślił realizację tej decyzji. Wojenne przemiany uniemożliwiły przejęcie spadku, ponieważ testament zawierał zakaz przekazania należnej kwoty, jeśli Polska nie będzie w pełni wolna.

− Majątkiem zarządza waszyngtoński bank na podstawie tzw. prawa starokrajskiego, które mówi, że spadek nigdy nie ulega przedawnieniu. Nic dziwnego, że rząd USA nie spieszy się z zakończeniem sprawy − podkreśla Rola-Stężycki.

Po obaleniu poprzedniego ustroju dziś można powrócić do sprawy. Jednak spośród siedmiu żyjących spadkobierców nikt nie wierzy w odzyskanie majątku. Bezpośredni potomek Kazimierza Stanisława Kozłowskiego, właściciel małego antykwariatu we Wrocławiu, Jerzy Wojciech Bączkowski uważa, że na podjęcie procesu po prostu go nie stać. Dziwić może brak zainteresowania sprawą ze strony instytucji rządowych, którym również przypadłyby w udziale spore kwoty, gdyż sygnatariusze testamentu zastrzegli, że część spadku ma być przeznaczona na szkoły wojskowe, teatry i inne cele publiczne.

Kłopoty z pomnikami

Pomnik Pułaskiego w Savannah (Georgia) fot.Ken Lund/Flickr

Pomnik Pułaskiego w Savannah (Georgia) fot.Ken Lund/Flickr

Stany Zjednoczone ociągały się również z wystawieniem pomnika Kazimierza Pułaskiego, choć pod świeżym wrażeniem jego bohaterskiej śmierci Kongres Kontynentalny powziął taką decyzję już w 1779 roku. Uchwały nie wykonano. Dopiero po wzmożonych naciskach Polonii w 1901 roku na jednym ze skwerów amerykańskiej stolicy stanął pomnik bohatera.

Z kolei pomnik wzniesiony ze składek społecznych przed II wojną światową w parku przypałacowym w uzdrowisku Krynica został odcięty od publiczności, gdy w 1998 roku miasto sprzedało pałac z parkami prywatnemu nabywcy. Nowy właściciel ogrodził posiadłość i nikogo nie wpuszcza. Nie zezwolił nawet na złożenie wieńców pod pomnikiem przez amerykańską delegację.

Natomiast Łemkowie z miejscowości Izby-Szubieniczny Wierch i Wysowa w ogóle nie życzą sobie pomnika Kazimierza Pułaskiego. W proteście wysłanym do wojewody małopolskiego w związku z planem wzniesienia pomnika w Wysowej wyjaśniają, że postać Pułaskiego zachowała się w pamięci dzisiejszych Łemków, a ówczesnych Rusinów, jako okres gwałtów, zniszczeń i grabieży dokonywanych przez konfederatów barskich pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego. „Gazeta Krakowska” przytoczyła też wypowiedź byłego przewodniczącego Zjednoczenia Łemków, Aleksandra Maśleja, który stwierdził, że dla niego Pułaski to taki sam bohater jak Bandera. − Po obu zostały tylko ruiny. Mordercy, a nie bohaterowie − oświadczył Maślej.

Dzień Kazimierza Pułaskiego

Pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie fot.Mr.TinDC/Flickr

Pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie fot.Mr.TinDC/Flickr

O ustanowienie w USA Dnia Kazimierza Pułaskiego usilnie zabiegał Mieczysław Haiman – pisarz, dziennikarz, archiwista, działacz i pierwszy kustosz Muzeum Polskiego w Ameryce. W tym celu aktywnie współpracował z przedstawicielami Kongresu USA. W 153. rocznicę śmierci generała po raz pierwszy obchodzono 11 października 1932 roku Dzień Pamięci gen.Pułaskiego.

W stanie Illinois General Pulaski Day obchodzimy w pierwszy poniedziałek marca. W stanach Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri i Wirginia istnieją powiaty Pulaski, nazwane tak na cześć generała.

A jeśli chodzi o niego samego, pewne jest tylko to, że był typowym przedstawicielem swojej epoki, porywczym szlachcicem gotowym do „bitki i wypitki” oraz do poświęcenia życia za wolność, ojczyznę i honor.

Elżbieta Glinka

„Dziennik Zwiąkowy” dziękuje Panu Andrzejowi Zygmuntowi Rola-Stężyckiemu za podzielenie się z naszymi Czytelnikami dużą wiedzą nt. zagadek związanych z osobą gen. Pułaskiego

 

Categories: Ameryka

Comments

 1. Edyta
  Edyta 11 lipca, 2015, 17:02

  Witam. Jestem jedna z potomkin Kazimierza Kozlowskiego. Na podstawie rodzinnych opowiesci potwierdzam, ze historia o testamencie Pulawskiego i Kozlowskiego jest prawdziwa! Szukamy innych czlonkow rodziny Kozlowskich, zeby wspolnie wstrzac na nowo sprawe o zwrot naleznych nam majatkow od rzadu USA. Bardzo prosze o kontakt osob, ktore moga nam pomoc w tej sprawie! Adres email znany redakcji

  Reply this comment
  • anna
   anna 29 sierpnia, 2015, 14:48

   ja tez jestem z tej rodziny moja prababcia byla z domu kozlowska

   Reply this comment
  • anna
   anna 29 sierpnia, 2015, 14:52

   to rowniez moj przodek moja prababcia byla kozlowska z wieruszowa

   Reply this comment
  • Mikolaj Wdowcxyk
   Mikolaj Wdowcxyk 24 stycznia, 2016, 08:27

   JA TEZ JESTEM Z RODZINY CHCIALBYM WESPRZEC FIMAMSOWO MAM ROWNIEZ RODXINE OD STRONY BABKI W CHICAGO MOZE TO COS POMOZE

   Reply this comment
   • Cichy
    Cichy 25 sierpnia, 2019, 12:20

    Tu spadkobiercy sa i Usa nie oddaje wlasnosci a ustawa 447 o roszczenia zydowskie o majatki bez spadkobiercow hula jak trzeba

    Reply this comment
  • Gosia
   Gosia 14 marca, 2016, 03:42

   Witam jestem jedna od Kozlowskich many pare dokumentow ale nadal szukany wszystkich dokumentow aby moc to udowodnic. Jest ciezko…

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 27 lipca, 2017, 09:28

   Witam ja rowniez pochodze z tej rodziny, pamietam ze jak jeszcze bylam w podstawowce to przyjechala do nas pewna ciocia Waleria , i opowiadala o tym itp. U mnie w domu rodzinnym gdzies sa rozpisane te wszystkie akta , daty ur. Czlonkowie rodziny..

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 12 lipca, 2018, 08:11

   Julian Pulaski mój pradziadek. Gen. Kazimierz Pulawski to jego wuj.
   Pozdrawiam z Warszawy
   Artur Orzel conetia@wp.pl

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 28 marca, 2019, 09:02

   Ja również kozłowski

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 19 sierpnia, 2019, 15:21

   Nazywa sie Barbara Skonieczka pochodze z rodziny Pulaskich nazwisko To nasze po mojej mamie .Moj dziadek pochodzil z rodziny Pulaskich byl bratem rodzonym Kazimierza Pułaskiego

   Reply this comment
 2. Zbigniew
  Zbigniew 22 lipca, 2015, 06:01

  Moja matka zd. Kozłowska często wspominała, że jej rodzice starali się przed II wojną o spadek po Kazimierzu Kozłowskim. Przodkowie mojej matki wywodzą się z Wiela pow. Kościerski.
  Pozdrawiam

  Reply this comment
 3. joanna
  joanna 27 grudnia, 2015, 12:43

  Witam ja tez jestem z rodziny kozlowskich. Pamietam jak moja mama wspominała o wielkim spadku ale nie wiem dlaczego to wszystko ucichło. Moj mail joannakozlowska1@poczta.onet.pl

  Reply this comment
 4. Marek
  Marek 6 listopada, 2016, 07:49

  Witam Państwa! Mam takie pytanie: czy posiadacie Państwo wiedzę na temat potomków Kazimierza Puławskiego, którzy jeszcze żyją gdziekolwiek na świecie? Otóż w Polsce w Lublinie żyje potomek Kazimierza Puławskiego. Niestety nie wiem dlaczego, ale używa zupełnie innego nazwiska. Czy ktoś z Państwa ma jakąś wiedzę na ten temat?
  Pozdrawiam Państwa.

  Reply this comment
  • Iwona
   Iwona 3 lipca, 2017, 07:44

   Witam, moja prababcia ur. pod koniec XIX w. nazywała się Puławska po mężu, który umarł b.młodo w 1918 r. na hiszpankę. Sama prababcia żyła przeszło 100 lat i opowiadała kilka razy, że jej mąż był potomkiem generała Pułaskiego (pojawienia się „w” w nazwisku nie potrafiła wytłumaczyć). Mówiła również, że rodzina przed wojną (nie wiem tylko I czy II) złożyła się na adwokata – jakiegoś Żyda, który miał załatwiać sprawy własnie w Stanach, a ten adwokat ich zwyczajne oszukał, bo wziął pieniądze i po prostu uciekł do Ameryki. Nie wiem, czy to tylko opowieść, czy jest w tym jakaś prawda? Czy komuś coś wiadomo na ten temat ? Jeśli tak, proszę o kontakt.

   Reply this comment
   • Anonim
    Anonim 29 grudnia, 2018, 08:34

    Witam Panią! Jestem potomkiem brata Kazimierza Pułaskiego.W latach 60 były próby upomnienia się o spadek po Kazimierzu Pułaskim przez potomków Pułaskich Żyjących w obecnym czasie, ale nie przyniosły żadnego skutku! Jakby co znajdzie mnie Pani na Facebook https://www.facebook.com/ Jacek Kmieć.

    Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 12 października, 2017, 12:02

   Ja jestem potokomkiem Kazimierza Pułaskiego. Mieszkam w Lublinie.

   Reply this comment
   • Bolo
    Bolo 14 stycznia, 2018, 20:57

    Moi kuzyni, których dziadkowie również pochodzą z Lublina, są również potomkami Pułaskiego.

    Reply this comment
  • Potomek
   Potomek 17 stycznia, 2018, 04:57

   Moj tata a zarazem ja jestesmy potomkami Pulaskiego. I wlasnie jestesmy z Lubina.

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 29 grudnia, 2018, 07:58

   Witam Pana Żyję w Lublinie i jestem potomkiem brata Kazimierza Pułaskiego! Nazywam się Jacek Kmieć. Muszę panu przekazać że w latach 60, byłem dzieckiem, powstało drzewo genealogiczne rodziny Pułaskich, na którym są zamieszczone ich obecne nazwiska i miejsce zamieszkania. Mój telefon Jacek Kmieć 603 121 527

   Reply this comment
  • Mirek
   Mirek 18 lutego, 2019, 23:10

   Pułaski a nie Puławski.

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 27 lutego, 2019, 03:27

   Ja mam to nazwisko po mojej mamie z domu Pulaska mój tel 734-620 2399 US

   Reply this comment
  • Anna
   Anna 4 marca, 2019, 18:18

   Jest nawet kilku potomków o innym nazwisku, jestem jedną z nich. Sprawa jest bardzo prosta. Zmiana nazwiska po ślubie przez damską część rodziny. Lublin pozdrawia 🙂

   Reply this comment
 5. Sophia
  Sophia 7 maja, 2017, 11:35

  Witam jestem jedna od Kozlowskich nie bardzo wierze , ze cos w tej sprawie da sie zrobic– ale moja mama corka Ewy Kozlowskiej bardzo wierzyla przez cale swoje zycie . Pozdrawiam.

  Reply this comment
 6. Iwona
  Iwona 3 lipca, 2017, 07:39

  Witam, moja prababcia ur. pod koniec XIX w. nazywała się Puławska po mężu, który umarł b.młodo w 1918 r. na hiszpankę. Sama prababcia żyła przeszło 100 lat i opowiadała kilka razy, że jej mąż był potomkiem generała Pułaskiego (pojawienia się „w” w nazwisku nie potrafiła wytłumaczyć). Mówiła również, że rodzina przed wojną (nie wiem tylko I czy II) złożyła się na adwokata – jakiegoś Żyda, który miał załatwiać sprawy własnie w Stanach, a ten adwokat ich zwyczajne oszukał, bo wziął pieniądze i po prostu uciekł do Ameryki. Nie wiem, czy to tylko opowieść, czy jest w tym jakaś prawda? Czy komuś coś wiadomo na ten temat ? Jeśli tak, proszę o kontakt.

  Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 27 lutego, 2019, 03:23

   Ja tez jestem z rodziny Pulaskich mam to nazwisko po mojej mamie .Prawdopodobnie mój pradziadek był rodzonym bratem ojca Kazimierza Pułaskiego wszystkie dokumenty znalazłam w księgach kościelnych .Rodzina Pulaskich wywodzi sie ze wsi Pułazie . Mój tel .734-620- 2399.

   Reply this comment
  • Anonim
   Anonim 18 sierpnia, 2019, 17:18

   Pulawski to prawdopodobnie Zyd z Pulaw.

   Reply this comment
 7. Anonim
  Anonim 14 stycznia, 2018, 13:30

  No i jak przepchna ta haniebną ustawę, to niech oddają chicago

  Reply this comment
  • Cichy
   Cichy 25 sierpnia, 2019, 12:41

   Tu spadkobiercy sa i Usa nie oddaje wlasnosci a ustawa 447 o roszczenia zydowskie o majatki bezspadkobiercow hula jak trzeba

   Reply this comment
 8. Anonim
  Anonim 14 stycznia, 2018, 20:16

  oni tak oddadza jak oddali Californie dla Mexico

  Reply this comment
 9. niepotomek
  niepotomek 17 stycznia, 2018, 04:37

  Sprawiedliwie by bylo gdyby prawowici wlasciciele odzyskali ta ziemie. USA odda Polsce a Polska indianom 🙂

  Reply this comment
 10. Paulina
  Paulina 25 stycznia, 2018, 14:57

  Witam, ja również jestem jedną z rodziny Kozłowskich, pierwszy raz o wielkim spadku dowiedzialam sie w czasach podstawowki, teraz mam 32 lata, u mnie w domu rodzinnym sa rozne dokumenty, herby rodziny Kozłowskich, pelne drzewo genealoiczne, fotografie, itp. na facebooku jest strona kozlowski foundation Kraków, w sobote 27 stycznia 2018 r. w Krakowie jest spotkanie z czlonkami rodziny pon Kazimierzu Kozłowskim. moj email ; paulinusia120385@wp.pl

  Reply this comment
 11. Irena
  Irena 3 sierpnia, 2018, 02:42

  Moja prababcia miła tez dosrac spadek po kaozlowskim, jednak po drugiej wojnie światowej i śmierci Antoniego Gradka nagle wszystko ucichło i zaginęła cała dokumentacja.Moja nabici była z domu Kozłowska.Wiadomosc o istniejącym spadku przekazała swojej córce ,czyli mojej babci a ta powiedziała o spadku swojemu synowi czyli mojemu ojcu.

  Reply this comment
 12. Anonim
  Anonim 29 grudnia, 2018, 08:21

  Jestem potomkiem brata Kazimierza Pułaskiego i żyję w Lublinie.

  Reply this comment
 13. Anonim
  Anonim 5 lutego, 2019, 16:22

  Witam, w związku z możliwością zlecenia kancelarii prawnej prowadzenia sprawy spadku po Kazimierzu Kozłowskim należy jej przedłożyć genealogie rodu Kozłowskich od Kazimierza, z uwzględnieniem wszystkich biorących udział w postępowaniu. Opracowania będzie robił genealog. Prosimy o zdeklarowanie się czy Państwo będziecie uczestniczyć w opracowaniu genealogii – w 1-ym etapie całej sprawy. Koszty genealogii zostaną określone po wstępnym zleceniu.

  Pozdrawiam, Dominik Jędrkowiak (kozłowski)
  d.jedrkowiak@wp.pl

  Reply this comment
  • Genealogia Polaków
   Genealogia Polaków 18 lutego, 2019, 03:02

   Panie – taka genealogia jest robiona już od ponad 100 lat i dotychczas właśnie dlatego nie zwrócono rekompensaty że nie ustalono wszystkich potomków. Są to tysiące osób

   Reply this comment
 14. Wolfspider
  Wolfspider 17 lutego, 2019, 03:09

  To były tereny należące do rdzennych mieszkańców kontynentu.Poza tym w momencie śmierci generała amerykańska jurysdykcja jeszcze tam nie sięgała…..

  Reply this comment
 15. Piotr
  Piotr 17 lutego, 2019, 08:33

  Mojej mamy rodzice to Kozłowscy z Gdyni . Pozdrawiam

  Reply this comment
 16. Anonim
  Anonim 17 lutego, 2019, 13:28

  Tak,tak… Na pewno Polacy dostana Chicago😂😂😂A jak juz odzyskaja swoje ziemie to beda musieli oddac Indianom😂,zeby bylo sprawiedliwie😂😂😂

  Reply this comment
 17. Anonim
  Anonim 17 lutego, 2019, 19:34

  Dobry materiał

  Reply this comment
 18. Genealogia Polaków
  Genealogia Polaków 18 lutego, 2019, 03:11

  BOSZSZSZS – jak można pisać tak dyletanckie artykuły?!!!!!
  PO PIERWSZE nie chodzi o ziemię pod Chicago – tylko o ziemię nad Potomakiem, w Waszyngtonie na przeciwko Białego Domu.
  PO DRUGIE proces trwa już ponad 100 lat, problem polega na tym że do nadania końcowego biegu tej sprawie trzeba ustalić wszystkich potomków, a to jest wciąż niemożliwe
  PO TRZECIE na mocy umowy między Pułaskim i jego przyjacielem prawo spadku mają również potomkowie tego przyjaciela. W sumie to tysiące osób.
  PO CZWARTE Rząd USA oddał część tej kwoty w wysokości 10 mln USD, tytułem zaliczki na ręce Lecha Wałęsy w latach 80-tych. Oczywiście nikt tej kwoty nie widział (przynajmniej tak wynika z dokumentów biura Prezydenta USA)
  Po PIĄTE najszersza genealogia potomków rodziny Kazimierza Pułaskiego znajduje się na naszych stronach.
  PO SZÓSTE – do ironistów, którzy drwią ze sprawy. Sądownictwo USA traktuje takie sprawy bardzo poważnie i ma gdzieś drwiny nieudolnych patałachów, którzy siedzą i wstawiają śmiejące się ikonki.

  Reply this comment
 19. Anonim
  Anonim 18 lutego, 2019, 14:59

  No to Wałesa sie obłowił

  Reply this comment
 20. zik
  zik 18 lutego, 2019, 15:07

  no to WAłesa niech oddaje kaseKozłowskim

  Reply this comment
 21. psycho
  psycho 19 lutego, 2019, 00:26

  ja nie jestem z rodziny ani Pulawskich, ani Kozlowskich, ale jak jest jakas samotna kobieta z tych rodzin to jestem chetny do ozenku.

  Reply this comment
 22. Anonim
  Anonim 27 lutego, 2019, 16:56

  to sie sprawa ruszyła w dobrym kierunku moze cos sie wyjasni

  Reply this comment
 23. Anonim
  Anonim 29 marca, 2019, 05:08

  Jak daleko jest posunięta sprawa spadkowa po kozlowskim

  Reply this comment
 24. Artur
  Artur 4 kwietnia, 2019, 18:39

  Witam, ja jestem potomkiem siostry Kazimierza Pułaskiego, Pauliny Pułaskiej.
  Pozdrawiam.

  Reply this comment
 25. Anonim
  Anonim 5 kwietnia, 2019, 14:19

  no to sie wyjasniło dlaczego testament spisał na kozłowskiego tak jak przypuszczano był kobieta

  Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*