Anna Komorowska w ONZ za powołaniem światowego rzecznika praw dziecka

Anna Komorowska w ONZ za powołaniem światowego rzecznika praw dziecka

Małżonka prezydenta RP Anna Komorowska wezwała w czwartek w Nowym Jorku podczas uroczystości 25-lecia przyjęcia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka do utworzenia instytucji światowego rzecznika tych praw.

W siedzibie ONZ Anna Komorowska wzięła udział w interaktywnym panelu pod nazwą „25 lat Konwencji o Prawach Dziecka: czy świat stał się lepszym miejscem do życia dla dzieci?”.

W trakcie dyskusji, moderowanej przez królową Szwecji Sylwię oraz dyrektor narodowego systemu integralnego rozwoju rodziny Laurę Vargas Carrillo z Meksyku, Pierwsza Dama przypomniała o roli Polski w uchwaleniu konwencji, którą przyjęły dotąd 193 państwa. Argumentowała, że troska o dzieci powinna się stać priorytetem w polityce wewnętrznej i międzynarodowej jej sygnatariuszy.

Przypomniała o pozytywnych zjawiskach, jak obniżenie śmiertelności wśród małych dzieci, lepszym dostępie do szczepionek, wody pitnej oraz edukacji. Zaznaczyła jednocześnie, że w niektórych krajach łamie się prawa dzieci angażując je w konflikty zbrojne lub czyniąc przedmiotem handlu i przemocy. Apelowała o stanowcze działania w ich obronie, w tym rozważenie przez ONZ polskiej inicjatywy powołania wyposażonej w silne kompetencje instytucji światowego rzecznika praw dziecka.

„Nasze polskie doświadczenia – rzecznik praw dziecka – pokazują, że to jest bardzo dobry kierunek i stąd przekonanie, że rzecznik ogólnoświatowy byłby bardzo przydatny jako rodzaj adwokata, reprezentanta interesów dzieci pod warunkiem, że miałby dobre umocowanie i byłby dobrze wyposażony przez Narody Zjednoczone dla pełnienia jak najlepiej swej misji, chronienia dzieci tam gdzie się im dzieje krzywda” – powiedziała PAP Anna Komorowska.

Światowy rzecznik prowadziłby m.in. dochodzenia w sprawach naruszeń praw dziecka oraz oskarżał odpowiedzialne za to reżimy przed międzynarodowymi organami kontroli.

Otwierając w nowojorskiej siedzibie ONZ ekspozycję „Polska i Konwencja o Prawach Dziecka – dziedzictwo Janusza Korczaka” żona prezydenta RP podkreśliła, że jest to pierwszy międzynarodowy prawnie wiążący dokument, kompleksowy sposób ujmujący prawa dziecka. Przypomniała też rolę Polski w jej uchwaleniu.

„Autorem projektu był profesor Adam Łopatka, wybitny polski prawnik – jedyny jak dotąd Polak odznaczony Nagrodą ONZ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka. To w znacznym stopniu jego wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości zawdzięczamy powstanie Konwencji” – akcentowała w swym wystąpieniu Anna Komorowska.

Pierwsza Dama RP zwróciła też uwagę, że w Konwencji znalazły odzwierciedlenie filozofia i duch Janusza Korczaka.

Ilustrowana fotografiami ekspozycja obrazuje starania Polski o uchwalenie konwencji. Prezentuje też rysunki laureatów konkursu „Wszyscy Równi – Prawa Człowieka Oczami Dziecka” zorganizowanego przez MSZ w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej dla szerzenia w szkołach podstawowych wiedzy na temat praw człowieka.

Specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych Leila Zerrougui podnosiła w trakcie wystawy bohaterską postawę Korczaka oraz kluczową rolę Polski w doprowadzeniu do uchwalenia konwencji. Na poważną rolę Polski w batalii o prawa dzieci wskazywała zastępczyni dyrektora wykonawczego UNICEF Yoka Brandt.

Na wystawę przybyli m.in. ambasador RP przy ONZ Bogusław Winid oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

W czwartek Anna Komorowska zapoznała się też z zagadnieniem praw dzieci w innych państwach podczas lunchu z ich stałymi przedstawicielkami przy ONZ.

Konwencję o Prawach Dziecka, traktowaną jako najważniejszy w świecie dokument o prawach i wolnościach dziecka, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęło 20 listopada 1989 roku. Polska wystąpiła z takim projektem ponad dekadę wcześniej. Był on dwukrotnie modyfikowany. Kieruje się m.in. zasadami dobra dziecka, równości wobec prawa, poszanowania praw i odpowiedzialności rodziców oraz pomocy państwa.

Polska podpisała konwencję 26 stycznia 1990 roku, a proces ratyfikacji zakończył się 7 lipca 1991 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

Na zdjęciu: Anna Komorowska fot.Kancelaria Prezydenta RP

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Ameryka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*